LASERDOME KALAS

2 x Laserdome!
Mat, dryck & glass
Laserdomemedalj
Presentkort
Laserdomegodis

-Samling 20 minuter innan vald tid för lagindelning/ genomgång m.m.

Tänk på:
-Fram till 24 h innan kan antalet barn minskas. Vill ni bjuda fler barn så måste ni först öka antalet platser i bokningen om detta går.
Bjud aldrig fler barn än antalet bokade platser

Välj barnets ålder

1. Välj antal barn

2. Välj datum

3. Välj aktivitet & tid

4. Valbara tillägg