Viktig information till våra gäster

 

Vi har kraftigt begränsade öppettider och vi följer riktlinjer och rekommendationer från myndigheterna och har begränsat antalet gäster till långt färre än Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Vi har dagliga, veckovisa och månadsvisa städrutiner. Rutinerna gäller alla dagar per år för att det ska vara säkert att besöka oss. Vi är extra noggranna nu när det är influensasäsong och kring Coronaviruset.
Som en extra säkerhetsåtgärder desinficerar vi även regelbundet utrustning, handtag, knappsatser m.m. samt uppmanar alla att tvätta samt sprita händer som finns till hands till alla besökare.

I samråd med myndigheterna kommer vi kontinuerligt att bedöma behovet av att vidta andra åtgärder och informerar löpande på vår hemsida gällande detta. Samtidigt uppmanar vi alla våra besökare att följa råd och rekommendationer från myndigheterna.

Bokningar

Har du frågor kring din bokning eller vill flytta eller avboka, mailar du direkt till oss på laserbokning@gmail.com.